Personvernpolicy

Brosundklinikken AS

Policy sist oppdatert: 18. oktober 2021

For Brosundklinikken AS er kunder, pasienter og samarbeidpartneres personvern svært viktig, og vi er helt og fullt opptatt av å beskytte deres personopplysninger, samt bruke disse på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende personvernlovgivning til enhver tid.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg som person, slik som navn og emailadresse. Men det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer en person, slik som kjøpshistorikk. På Datatilsynets sider finner du en mer detaljert beskrivelse av personopplysninger.

For at Brosundklinikken AS skal kunne levere varer og tjenester trenger vi av og til å innhente og behandle enkelte personopplysninger. Vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler disse opplysningene og denne policyen beskriver enkelt hvordan vi vil kunne samle inn og bruke personopplysninger, samt rettighetene og valgene som er tilgjengelige for våre kunder og samarbeidspartnere når det gjelder denne informasjonen.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne policyen, og sørge for at du forstår og godkjenner den før du tar i bruk noen av Brosundklinikken AS tjenester.

På forespørsel vil Brosundklinikken AS gi deg informasjon om hvorvidt vi innehar dine personopplysninger, og hvordan de behandles. Du har rett til å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene dine når som helst. For å be om denne informasjonen, tar du kontakt på mail marit@brosundklinikken.no og du vil få svar på forespørselen din raskt.

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. Brosundklinikken AS jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse systemene sine til de nye GDPR reglene og vi vil ivareta brukernes personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverket.

Personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen
Brosundklinikken AS samler inn og behandler personopplysninger i tråd med bestemmelser i EU-direktivet 95/46/EC og EU- bestemmelsen 2016/679
(Datatilsynet).

Brosundklinikken behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med oss eller gjennom behandling du gjennomgår på Brosundklinikken.

Nettside:
Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, hvilket betyr at du samtykker til at vi kan behandle dem når du legger dem inn.

Når du tar kontakt med oss gjennom vår nettside registreres også de personopplysninger som vi samler inn direkte fra deg. Opplysningene som Brosundklinikken AS har lagret om deg hvis du har kontaktet oss gjennom vårt kontaktskjema på vår nettside er navn og emailadresse.

Email korrespondanse:
Ved email korrespondanse vil vi kunne lagre mail som kan inneholde enkelte personopplysninger som navn, emailadresse, postadresse, telefonnummer. Dette er opplysninger som du frivillig samtykker til at vi kan behandle og lagre når du sender oss mail.

Markedsføring:
I forbindelse med vår markedsføring behandles personopplysninger om eksisterende og nye kunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud og lignende. Dette er begrenset til kontaktinformasjon som navn, e-post, telefon og adresse. Dersom dette ikke er ønskelig kan du gi beskjed til epost angitt nedenfor.

Databehandlere
Brosundklinikken har inngått databehandleravtaler med sine leverandører som har tilgang til opplysninger om deg, avtalene sikrer at våre underleverandører behandler opplysningene i tråd med GDPR.

Utlevering av personopplysninger
Brosundklinikken AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og vi forsikrer oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.

Ut over dette gir vi ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for en slik utlevering.

Sikker oppbevaring av personopplysninger
Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør vi det vi kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie. Vi har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din sikkerhet.

Lagring og sletting av personopplysninger
Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Om du ikke lenger ønsker at vi skal ha lagret dine opplysninger vil de bli slettet fra systemene våre. Dersom du mener vi ikke overholder dine rettigheter har du mulighet til å klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Alle har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Rett til innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hva vi bruker de til.

Rett til korrigering
Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feil eller unøyaktig.

Bruk av Cookies på våre nettsider
“Cookies” – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vil du vite mer om hvordan www.brosundklinikken.no bruker informasjonskapsler, finner du en link nederst på våre nettsider som omtaler dette.

Som et ledd i den digitale markedsføringen og som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på våre servere i en periode. Herav også ip adresser som lagres i Google Analytics, Facebook Pixel for retargeting og statistikk til Google Analytics. Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks analysere din oppførsel og bruk på vår webside. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Brosundklinikken AS. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Kontakt
Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller om du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss på marit@brosundklinikken.no.

Dataansvarlig er daglig leder,

Marit Fagerhaug
Brosundklinikken AS